Tjänster
Privat

Jag erbjuder kortare och längre individuell psykoterapi på privat basis. Jag tar emot vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt samt par. Tar också emot klienter för enstaka samtal. Jag arbetar utifrån IPT, interpersonell psykoterapi, KBT, kognitiv beteendeterapi och PDT, psykodynamisk psykoterapi med relationell inriktining i både kort och längre form.

På uppdrag av Region Skåne

Jag erbjuder kortare och längre psykoterapi inom ramen för Region Skåne och Vårdval Psykoterapi för dig som är 16 år och uppåt. Högkostnadsskydd gäller. Jag är ackrediterad för kort terapi i IPT, interpersonell psykoterapi och KBT, kognitiv beteendeterapi, och för längre terapi i PDT, psykodynamisk psykoterapi. Remiss från din husläkare krävs.

Vårdval Psykoterapi

Har du besvär av lättare till medelsvår depression, ångest, stress, utmattning eller posttraumatisk stressyndrom? Är du över 16 år? Då finns det möjlighet för dig att få psykoterapi genom Region Skåne inom Hälsovalet och Vårdval Psykoterapi. Du kontaktar din husläkare som efter en bedömning kan skriva en remiss för psykoterapi till en av Region Skånes godkända, ackrediterade, psykoterapeuter. Du väljer själv till vilken ackrediterad psykoterapeut du vill gå.

Kort psykoterapi omfattar 6-13 samtal, längre psykoterapi omfattar 10-25 samtal. Varje samtal kostar 160 kronor upp till 1100 kronor som är gränsen för högkostnadsskydd och frikort.

Läs mer
Metoder
Interpersonell Psykoterapi

IPT, interpersonell psykoterapi är en strukturerad form av psykoterapi som utgår ifrån att psykiska symptom minskar om man förbättrar sin förmåga att hantera problem i sina relationer. Du och din terapeut börjar med att kartlägga hur du har det med relationer och vilka relationer som bör hamna i fokus för terapin. Sedan riktas fokus på positiv förändring. Dina känslomässiga reaktioner och ditt sätt att kommunicera analyseras och du får aktivt träna på nya insikter och kunskaper med dina närmaste för att må bättre. Du och din terapeut gör slutligen en handlingsplan för framtiden. Vad ska du göra för att må fortsatt bra? Vad kan du göra om du skulle må sämre igen?

Läs mer

Kognitiv Beteendeterapi

KBT, kognitiv beteendeterapi är en strukturerad form av psykoterapi med tydligt fokus och mål. KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi och Beteendeterapi och utgår ifrån att förändring i tanke- och beteendemönster ökar förmågan att hantera känslomässiga problem. Tillsammans med din terapeut analyserar du dina beteende- och tankemönster och tränar att se sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden. För att nå förändring får du aktivt arbeta med olika tekniker som att finna alternativa tankar och beteendeexperiment. Du får också hemuppgifter mellan samtalen för att prova nya idéer och sätt att lösa problem.

Läs mer

Psykodynamisk Psykoterapi

PDT, psykodynamisk psykoterapi har som fokus att medvetandegöra och bearbeta inre konflikter och upplevelser som ger upphov till psykiska symptom. Relationell psykoterapi är en nyare form av psykodynamisk terapi som bottnar i affekt- och anknytningsteori och att människor förändras och utvecklas i relationer. Tillsammans med din terapeut utforskar ni vad som händer i samtalet och samspelet. På så sätt får du hjälp av terapeuten att utveckla din förståelse av hur du samspelar och hur du hanterar relationer generellt. En variant av relationell psykoterapi är korttidsformen RKT, relationell korttidsterapi.

Läs mer